tirsdag den 6. april 2010

دادگاه اشکان در کپنهاگ به صحنه افشاگری علیه جنایات رژیم جمهوری اسلامی در ایران بدل شد

امروز, سه شنبه 6 آوریل جلسه دادگاه اشکان پنجه ای, شاعر مبارز و رپر ایرانی به جرم تخم مرغ زدن به یک مامور سفارت ایران در کپنهاگ به صحنه افشا گری جنایات رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شد.
کلیه صندلی های دادگاه توسط جمعیت زیادی که برای حمایت از اشکان به دادگاه آمده بودند پر شده بود ولی از سفارت ایران هیچ نماینده ای به دادگاه فرستاده نشده بود
علی رضا جباری, مامور امنیتی و سکرتر اول سفارت ایران در دانمارک, که در بیرون مراسم جشنی که سفارت ایران در ماه فوریه به مناسبت دهه فجر در ساختمان مجلل اکسپریمنتاریوم که متعلق به شرکت آبجو سازی توبورگ است مورد اصابت تخم مرغ قرار گرفته بود نیز در این دادگاه حضور نداشت.
شاکی عمومی کیفرخواست را با نشان دادن فیلمی از این حادثه که توسط تظاهر کنندگان گرفته شده بود و قبلأ بطور وسیع در وسایل ارتباط جمعی و از جمله یو تیوب پخش گردیده بود آغاز و با عطف به قانون 244 کیفری که در مورد ارتکاب خشونت است تقاضای 30 روز زندان و مبلغی حدود 4000 دلار جریمه نقدی برای متهم کرد.
اشکان با اشاره به اینکه به قوانین دانمارک احترام میگذارد در دفاع از خود ضمن تاکید بر اینکه خصومت و یا آشنایی شخصی با فرد مورداصابت تخم مرغ نداشته است توضیح داد که حرکتش صرفأ یک آکسیون سیاسی بوده و شخص مورد اصابت تخم مرغ برای وی سمبل و نماینده دولت کودتا و رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است که مدت 31 سال مردم خود را زیر فشار و سانسور نگه داشته است. در جای دیگر اشکان اشاره ای مختصر به شکنجه هایی که طی دو سال اقامت در زندان ایران متحمل شده کرده و با یاد کردن از ندا و سهراب و دیگر قربانیان چند ماه اخیر رژیم جهوری اسلامی گفت در حالی که ایرانیان در ماتم و عزای از دست رفتگان خود هستند, سفارت ایران تصمیم به برگزاری جشنی خصوصی بمناسبت سی و یکمین سالگرد انقلاب میگیرد. این اقدام سفارت توهینی است به ملت به پا خاسته ایران و مردان و زنانی که تنها به جرم داشتن یک دستبند سبز در خیابانهای ایران به گلوله بسته میشوند و یا در زندانها مورد شکنجه و تجاوز قرار می گیرند.
این گفته های اشکان کف زدن حضار را به همراه داشت که موجب تذکر قاضی در منافات این عمل در دادگاه با قوانین دانمارک شد.
در پایان وکیل اشکان به موضوع هتاکی مامور امنیتی سفارت که چند دقیقه قبل از این که مورد اصابت تخم مرغ قرار بگیرد اتفاق افتاده بود اشاره ای کرد که سکرتر اول سفارت جمهوری اسلامی به اشکان و جمع معترضین گفته بود "شما بچه کونیها میخواهید حکومت رو ساقط کنید" و با اشاره به موارد دیگری در بازجویی این مامور سفارتی که در آن از دولت و پلیس و سازمان امنیت دانمارک به خاطر عدم جلوگیری از این اتفاق و تحقیر شدن دولت جمهوری اسلامی به خاطر این موضوع شاکی بوده است, افزود" من به عنوان یک وکیل و در یک دادگاه نباید این حرف را بزنم ولی به نظر من این مامور سفارت با این رفتار و هتاکی که نسبت به شهروندان کشور خود و سیستم دانمارک دارد شایسته خوردن تخم مرغ بوده است.
قاضی دادگاه در پایان حکم خود را که 7 روز زندان تعلیقی به مدت یک سال و پرداخت مخارج دادگاه (حدود 600 دلار) بود صادر کرد

Ingen kommentarer:

Send en kommentar