torsdag den 26. januar 2012

نقی و نامه های سرگشاده

مصلح ابن حیدر رییس سازمان امنیت حکومت نقوی, ضرب الاجلی به حضور امام نقی رسید و ابرازنگرانی کرد که نامه سرگشاد ه ای که که نور ابن محمد در مورد اختناق در سامره نوشته در مناقد مختلف شهر و بازار سامرا گشته و نقل میان هر مجلسی شده و از امام تقاضای چاره کرد.
امام فرمودند: بواللهه که این نور ابن محمد نقوی ساده لوحی بیش نیست.این همان کسی می باشد که اینهمه مورد شکنجه و زندان انفرادی در حکومت نقوی قرار گرفته است و هنوز توهم عدالت من را دارد. در ادامه امام یواشی به من فرمودند: خود من اگر نصف بدبختی های او را کشیده بودم لا اقل به جمع کمیین یادآوری امام نقی به شیعیان یوسته بودم.
بخش نقی و آغاز لاس زدن ها با کمپین از کتاب خاطرات شمقدر.

شواهد وجود بهار عربی در مجلس مصر


در انتخابات اخیر مصر اخوان المسلمین و سلفی ها اکثریت کرسی های پارلمان مصر را بدست آوردند!
مبارک مصری ها باشه

søndag den 22. januar 2012

نقی و وارطان ارمنی

روزی چرخ درشکه نقی در جوی آب شهر سامره افتاده بود و صحابه هر چه یا نقی یا نقی می گفتند و زور میزدند عاجز از در آوردن آن بودند. وارطان ارمنی که از دیدن این صحنه دلش به رقت آمده بود صحابه را کنار زده و با گفتن یا نقی چرخ ارابه را با یک حرکت از جوی آب در آورد.
حضرت که از این همه زور و شنیدن بانک یا نقی از دهان یک غیر نقوی به وجد آمده پرسیدند: حکمت چیست که تو که از قوم نصارا هستی به جای یا مسیح با یا نقی توانستی ارابه را از جوب درآوری؟ وارطان در حالی که جرعه ای از عرق منزلسازش را غر غر میکرد گفت: بابام جان, مسیح که حمال نبود!

خمینی در خاطرات رفسنجانی: به رادیو بروید, اگر مقاومت کردند به گلوله ببندید و هر تعداد آدم کشته شد نترسید

onsdag den 18. januar 2012

بحث گلشیفته فراهانی در تاکسیاین متن رو الان یکی از دوستان بهم داد و گفت به اشتراک بزارم این دوست که گفت اسمشم پخش نشه و این داستان کاملا واقعیست از زبان او .............

امروز یه آقای ریش و پشم دار تا نشست تو تاکسی گفت ببین زنیکه جن.....هرزرو (گلشیفته فراهانی)
با لخت شدنش چطوری آبرومون رو تو دنیا برد. به شعور همه توهین کرده فلان فلان شده.. راننده برگشت نگاش کرد و گفت: "مردحسابی سی سالِ مادرت و آوردن جلو چشمت، به شعورت توهین نشده، آبروت نرفته؟ طرف دوست داشته لخت شده. دست تو جیبت کرده مگه؟ تو مملکت اختلاس شده رقمش تو ماشین حساب جا نمی شه، هیشکی به شعورش توهین نمی شه، مرتیکه پفیوز ِمیمون (اشاره به احمدی نژاد) پا میشه چپ و راست میره اینور اونور ریدن به آبروی مملکت، به شعورت بر نمیخوره؟ زن و بچه مردم و تو خیابون میگیرن سر چادر و چاقچور میزنند به شعورت بر نمیخوره؟ هر روز میری مغازه خرید از ماست و شیر و تخم مرغ قیمتش با دیروز فرق کرده، به شعورت بر نمیخوره؟ اصلا تو شعورداری؟"

زلزلهِ گلشیفته بنیادهای جمهوری اسلامی را میلرزاند
کمتر از یک سال پیش بود که حرفای یه آخوندی که ادعا کرده بود " زنان با پوشیدن لباس های سکسی، باعث وقوع زلزله می شوند" مورد خنده و بحث همگان قرار گرفت و همین اظهارات باعث تشکیل یک کمپین بین المللی زنان برای ایجاد زلزله در فیس بوک شد. خوشبختانه توطئه لخت شدن هزاران زن در یک روز معین و لرزاندن سینه هایشان باعث وقوع زلزله ای در این مناطق نشد, ولی عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی در مجله فیگارو بدون شک پیش لرزه ای زلزله ای است که میتواند ضربه مهلکی به بنیاد حکومت اسلامی و جامعه مرد سالار ایران وارد کند.