fredag den 11. september 2009

افاضات خمینی

نمونه هایی از رساله دانشمند بزرگ اسلام روح الله
خمينی

۱- کسیکه آلتش را بریده اند اگر کمتر از
مقدار ختنه گاه را هم داخل فرج کند، روزه اش باطل میشود ولی اگر چنین کسیکه آلتش را بریده اند شک کند که دخول شده یا نه، روزه اش
صحیح است.

۲- اگر کسی حیوانی را وطی کند (یعنی از اون کارهای بد با حیوون بی زبون!!!) و
منی از او بیرون آید، غسل تنها کافی است. و اگر منی بیرون نیاید چنانچه پیش از وطی
وضو داشته باشد باز هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته باشد، احتیاط واجب آنست
که غسل کند و وضو بگیرد.

۳- اگر کسی با اسب و الاغ و قاطر وطی کند
(کارهای خیلی بد!!!) گوشت آنها حرام میشود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و د ر
جای دیگر بفروشند.

۴- اگر کسی با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی
کند، بول و سرگین (شاش) آنها نجس میشود و باید آنها را بدون آنکه تاخیری بیفتد آن
حیوان را بکشند و بسوزانند.

۵- دختران عمه و خاله بر کسیکه با مادر آنها یعنی با عمه یا خاله خود زنا کرده
باشد، حرام میشوند، اما اگر به عمه یا خاله به شبه دخول کرده باشد، حرام نمی
شود.

۶- اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، چه در زن باشد
چه در مرد چه در قبل (جلو) و چه در دبر (پشت) چه بالغ باشد چه نابالغ گرچه منی
بیرون نیاید هردو جنب (نجس) میشوند. ولی اگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده یا
نه، غسل بر او واجب نیست.

۷- زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه
شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که شوهرش میخواهد تسلیم او کند
و اگر در این موارد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل
ندارد.

۸- اگر با مادر یا خواهر کسی ازدواج نماید و
بعد از ازدواج با آن کس لواط کند، آنها بر او حرام
نمیشوند.

۹- اگر کسی با عمه یا خاله خود زنا کند، دختر آنها را نمی تواند بگیرد، ولی
اگر دختر آنها را عقد کرده و بعد با آنها زنا کند، عقد آنها اشکالی
ندارد.

۱۰- زنهای سیده بعد از تمام شدن ۶۰ سال یائسه میشوند و زنهایی که سیده
نیستند بعد از تمام شدن ۵۰ سال یائسه
میشوند.

۱۱- اگر
ملخ را با دست یا وسیله دیگری زنده بگیرند، بعد از جان دادن خوردن آن حلال است ولی
اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد، حلال نیست.
۱۲- وطی
در دبر زن حائض کفاره ندارد.
۱۳- زنى كه صيغه
شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد.
براستی که خدای
محمد "الله" منتی بر بشرییت گذاشتند و عالمی نابغه چون روح الله خمينی را در اواخر
قرن بيستم فرستادند تا ایشان از آداب و رسوم نزیکی با خردسالان یا عمه و خاله یا
حتا از مقاربت با حیوانات از جمله خر، گاو، گوسفند و شتر بگویند و کتاب بنویسند و
تکلیف مسلمانان را روشن کنند. وگرنه در نبود ایشان مسلمانان از کجا باید میدانستند
که مثلاً اصول مقاربت با گوسفند با اصول مقاربت با خر فرق
میکند.

ولی سوال
اینجاست که چطور خمينی، این بیمار روانی عقب مانده، یکمرتبه بر مردمی که فرهنگشان و
تاریخ تمدنشان برای همگان شناخته شده بود به رهبری رسید؟

آیا این بخاطر این نیست که شاه ایران، دولت و مسئولان هنوز رودربایستی
دینی با مردم
داشتند؟

آیا چهره کریه اسلام و صورت واقعی آخوندهای شیادی چون خمينی برای
شاه و دولت ایران نمایان نشده بود؟

شاه ایران معتقد بود که فتنه انقلاب دسیسه ای از طرف خارجیان بوده و خمينی و
مردم توسط آنان تحریک شدند؛ ولی برای بی اثر کردن این دسیسه و ریشه کن کردن اسلام و
ارتجاع سیاه چه کسی بهتر از خود آنها و اراجیفشان؟ آیا این بهتر نبود تا کتابها و
رساله ایشان ممنوع نمی شد و آزادانه در اختیار مردم قرار میگرفت و حتا نظرات و
رساله ایشان به بحث و گفتگو در تلوزیون کشیده میشد تا مردم خودشان در مورد ایشان
قضاوت کنند؟ کدام ایرانی آزاده ای میتوانست قبول کند گفته ایشان را که از جمله
معتقد است " مردم مانند گوسفندند و فقیه مانند شبان و مردم از آنجا که جاهل و ناقص و
ناکامل و صغیرند و شعور ندارند نیازمند کمالند و شرعاً احتیاج به قیم
دارند"؟
برگزیده ای از
فرمایشات امام خمينی

برای اینکه به شباهت گفتار امام خمینی با دیگر امامان جورواجور اسلامی و
همچنین قرآن پی ببرید قسمتی از گفتار او را پیش و پس از انقلاب میتوانید
بخوانید. طبق
قوانین اسلام تقیه (دروغ) حلال است البته بشرط آنکه برای گسترش اسلام باشد.
یعنی انسان میتواند هر نوع دروغ و دونگی که دلش خواست سر هم کند و بگوید، مادای که
به نفع اسلام تمام شود. و این دقیقاً همانکاری است که روح الله خمینی جانشین بحق
امام زمان کرد.
پس از انقلاب
پیش از انقلاباین جنایتکارها که در
بازداشت هستند متهم نیستند بلکه جرمشان محرض است؛ باید فقط هوییت آنها را
ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست. هیچگونه
ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و
باید او را کشت.

پیام به ملت ۹ تیر
۱۳۵۹


اینها برای تحمیل قدرت
خودشان تشبث می کنند به یک عده چماغ بدست. زیر سایه چماغها میخواهند زندگی
کنند. ما حکومتی را میخواهیم که برای اینکه یکدسته میگویند مرگ بر فلان کس
آنها را نکشند.

سخنرانی پاریس ۱۲ آبان
۱۳۵۷به آنها که از دمکرسی حرف
میزنند گوش ندهید. آنها با اسلام مخالفند. میخواهند ملت را از مسیر خودش
منحرف کنند. ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبت ملی و دمکراتیک و اینها را
میکنند میشکنیم.

قم ۲۲ اسفند
۱۳۵۷


حکومت اسلامی ما اساس کار
خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور میگذارد.

مصاحبه با رویتر ۴ آبان
۱۳۵۷در انقلابی که در ایران
حاصل شد در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام میخواهیم. این
مردم قیام نکردند که مملکتشان دمکراسی باشد.

قم ۱۹ آذر
۱۳۵۸


در حکومت اسلامی همه افراد
دارای آزادی کامل در هر گونه عقیده ای خواهند بود.

مصاحبه با سازمان عفو بین الملل ۱۹ آبان
۱۳۵۷مردم باید پند بگیرند از
آن مادری که پسرخود را آورد و بدست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد. این یکی
از نمونه های اسلام است و دیگران هم باید همینطور باشند. اولادها و برادرها و
فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتند معرفی کنند تا ه مجازات خود
برسند...

شهریور
۱۳۶۰


با اعمال زور و شکنجه و
اعمال خلاف انسانی هزاران نفر در ایران از بین رفته اند و
میروند.

المستقبل آبان
۱۳۵۷همه متصدیان روحانی که
هستند الان در مقامات بالا از بابت این است که می بینند که کسان دیر نخواهند
توانست اداه این کشور را آنطور بکنند که اسلام میخواهد. بدون انها نمیشود
اداره کرد مملکت را. ما جواب خدا را چه بدهیم؟

جماران ۹ شهریور
۱۳۶۱


مقامات روحانی شیعه قصد
ندارند خودشان در ایران حکومت کنند. در ایران اسلامی علما خودشان حکوت
نخواهند کرد و فقط اظر و هادی امور خواهند بود. حکوت مملکت در همه مراتب خود
تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.

آبان
۱۳۵۷اقتصاد مال خر است. مردم
ما برای اسلام انقلاب کرده اند نه خربزه.

شهریور
۱۳۵۹


در حکومت اسلامی از
درآمد نفت روزی ۷۸ تومان (مطابق۱۰ دلار در سال ۵۷) به هر ایرانی تعلق
میگیرد. آب و برق هم برای همه مجانی است.

سخنرانی پاریس ۲۰ مهر
۱۳۵۷دانش آموزان عزیز باید با
کمال دقت اعمال وکردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند که اگر خدایی
ناکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات و مسئولان گزارش
نمایند و خود دبیران و معلمین با هوشیاری مواظب همکاران خود باشند تا اگر
بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی خود را تدریس و به فرزندان اسلامیان القا
کنند از آنان جلوگیری نمایند و در صورتی که فایده نبخشید با قاطعییت مطلب را
با مسئولان در میان بگذارند.

فرزندان عزیزم خود نیز از
یکدیگر به بهترین وجه مراقبت کنند و در صورتیکه مشاهده کردند که بعضی از
دشمنان در لباس دوست و همشاگردی میخواهند آنانرا جذب گروه خود کنند به مقامات
مسئول معرفی نمایند و سعی کنند اینکار را مخفیانه انجام دهند. مادران و پدران
متعهد از رفت و آمدهای فرزندانشان سخت مراقبت کنند و آنانرا زیر نظر
بگیرند.

پیام به ملت ۱ مهر
۱۳۶۱


دانشگاه تعطیل است،
نمیگذارند کار کنند، میریزند توی دانشگاه و زن و مردش را میزنند، یا زخمی
میکنند یا میگیرند و میبرند و در حبسها دانشجویان را کتک میزنند و
میکشند.

سخنرانی پاریس ۲۰
مهر
۱۳۵۷

Ingen kommentarer:

Send en kommentar