fredag den 29. april 2011

افشای شعری قدیمی, علت دلخوری رهبری از رییس جمهوراین شعر ناقص که چند سال پیش توسط احمدی نژاد نوشته شده بود همین اواخر توسط سربازان گمنام امام زمان کشف شده و به دست رهبری رسیده است. منابع کاملن موثق عمه ما علت درگیری رهبری با احمدی نژاد را درز همین شعر به بیت رهبری ابراز کرده اند.

دانشگاه کلمبیا

چنین گفت محمود به اسفندیار
که من گشنمه نون و آبگوشت بیار

یکی نان سنکگ در آن کن ترید
که کشور به مانند من کس نرید

بشور هاله ام رابدستمال و پف
اگر هم نشد با کمی فوت و تف

که باید شوم راهی شهر نو
نیویورک گویندش به قربان تو

مرا دعوتی داده یک دانشگاه
عزیزم نکن این جوری تو نگاه

قراری بباشد مرا درکُل اُم بیا
حسودی نکن خواستی تو هم بیا

که اینها لذیذم خیال کرده اند
که من جا زنم تا سوال کرده اند

به خدعه بکوشند که دولا شوم
باب خیطی شیخ و ملا شوم

چه باکی مرا گر شوم کوتوله؟
حواله به تخم چپم, پرسشِ سوسوله

که ایران نبینی دو مرد زیر لحاف
عزیزم بده بوسه از زیر ناف

که گر راز ما ها شود بر ملا
نباشیم مَحرَم به هم این سالا

اگر پته مان را بریزند رو آب
دگر کی کند حوزه را دق الباب؟

2 kommentarer:

  1. وزن شعر خیلی میلنگه

    SvarSlet
  2. وزن شعر خیلی میلنگه
    میدونم. تقصیر من نیست. احمدی نژاد نوشتش دیگه!

    SvarSlet