mandag den 29. august 2011

تبرئه شدن متهمان حمله به سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک از اکثر اتهامات


ناهید, فرشته, داوود و اشکان بعد از تبرئه

دادگاه شهری کپنهاگ امروز دوشنبه 29 اوت رای خود در مورد پرونده چهار پناهنده سیاسی به اتهام حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ و وارد آوردن خساراتی به ساختمان و یک خودروی سفارت صادر کرد.

قاضی این دادگاه که جلسه اول دادگاهش در روز جمعه گذشته به صحنه افشای جنایات, شکنجه, زندان و اعدام در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود اکثر بندهای کیفرخواست را رد کرده و متهمین را تنها به پرداخت جریمه های کوچک و نمادی به جرم ورود غیر قانونی به محوطه سفارت محکوم کرد.
دادستانی دانمارک که در غیاب نماینده ای از جمهوری اسلامی شاکی عمومی این دادگاه بود برای متهمان تقاضای 4 تا 6 ماه زندان و پرداخت 204 هزار کرون(50,000 دلار) جریمه کرده بود.
قاضی این دادگاه هنگام قرائت حکم, ضمن رد پنج بند از 7 بند ادعاهای دادستانی, کلیه اتهامات وارده بر این چهار نفر در مورد وارد آوردن خسارت به درب, ساختمان, خودروی سفارت و اتهام فرار از پلیس بعد از دستگیری را رد کرد.
داوود, فرشته و ناهید به جرم ورود غیر قانونی به محوطه سفارت در تاریخ 13 مه 2010 به چهار جریمه 185 کرونی(37 دلار) محکوم شدند. اشکان پنجه ای به جرم ورود غیر قانونی به سفارت در روز 13 مه 2010 و ورود غیر قانونی به محوطه کنسولگری جمهوری اسلامی در کپنهاگ در فوریه 2010 برای افراشتن بنر مرگ بر دیکتاتور و همچنین به اتهام شعار نویسی روی دیوارهای سفارت در فوریه 2010 به هشت جریمه 185 کرونی محکوم شد.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar