torsdag den 11. februar 2010

خبر از ایران: جو متشنج است, منتظریم احمدی نژاد سخنرانیش تمام شود

صدا و سیما چند بار سخنرانی احمدی نژاد را بخاطر شعارهای مرگ بر خامنه ای, مرگ بر دیکتاتور و دروغگو قطع کرده است و برنامه را با تاخیر پخش می کند. جو بشدت متشنج است. جمعیت بسوی میدان انقلاب در حرکت هستند. درگیریها در تهران گسترده است و همه منتظر هستند تا سخنرانی احمدی نژاد به پایان برسد. خبر دیگر از درگیری های شدید در 33 پل اصفهان میدهد.
در شیراز جمعیتی حدود 20000 نفر در اطراف سینما پارامونت جمع شده اند و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه می دهند. .

Ingen kommentarer:

Send en kommentar