mandag den 22. februar 2010

حاج ناصر, شکنجه گر سابق اوین در مقام قاضی محمد مقیسه رییس بیدادگاه دولت


متاسفانه عکسی از قاضی محمد مقیسه شکنجه گر سابق در دست نیستمطلبی در پیک نت منتشر شده بود که خبر از ارتقاء حاج ناصر(ناصریان) شکنجه گر سابق اوین به ریاست شعبه 28 دادگاه های کودتا و با نام جدید قاضی محمد مقیسه میداد.
http://www.peiknet.com/1388/01esfand/03/page/32HajNaser.htm
با دوستی که مدت بیش از 8 سال از بهترین روزهای زندگیش را در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی و زیر شدیدترین شکنجه ها سپری کرده مطلب را در میان گذاشتم. یاد آوری آن دوران سخت برای دوستم روزها و هفته های سختی را در پیش روی خواهد داشت. آنچه که مهم است افشای گوشه ای از جنایات رژیم جمهوری اسلامی است که جلادان و شکنجه گرانی چون حاج ناصر ها, حدادها صلواتیها را بر مسند قضاوت نشانده تا اینبار نه به عنوان عامل بلکه به عنوان آمر خون هم میهنان ما را بر زمین بریزند.
ضمن تایید مطلب پیک نت اشاراتی چند در مورد حاج ناصر و چند نفر از هم پالکیهایش در زیر می آید.
همه کاره زندان اوین در اوایل دهه 60 حاج منصور بود. حاج منصور که اثرمهر نماز, لکه ای گِرد بر پیشانیش بر جای گذاشته بود ریشی جو گندمی و توپر داشت و با ادبیات حزب اللهی صحبت میکرد. حتی لاجوردی و کچویی هم اختیارات حاج منصور را در حیطه زندانیان نداشتند.
حاج ناصر و مجتبی حلوایی و مرتضی بختیاری( وزیر فعلی دادگستری محمود احمدی نژاد) و چند نفر دیگر بازجو, شکنجه گر و پادوی اجرای اوامر حاج منصور بودند.
حاج ناصر قیافه بسیار خشنی داشت, ریش توپی پر پشت پاسداری داشت و موهای شانه نشده اش را سر بالا میگذاشت. سبعیت در چشمان و رفتارش کاملن واضح بود و حتی زمانی که می خندید هم از چهره اش مرگ می بارید. حاج ناصر با رکیک ترین فحش های ناموسی به زندانیان اهانت میکرد و بندرت جمله ای از وی شنیده میشد که در آن ناسزاهای تحقیر کننده نباشد. او همچنین یکی از پاهای ثابت تیم های" شکار" رژیم بود که بهمراه توابین در شهر ها میگشتند تا مخالفین جمهوری اسلامی را شناسایی و به دام بیاندازند.
حاج ناصر علاوه بر همکاری در اعدامهای اوین, بازجو و مسئول مستقیم شکنجه زندانیان سیاسی هم بود. تجاوز با باتوم یکی از روشهای شکنجه مرسوم آن زمان بود که توسط حاج ناصر هم اعمال میشد . تعداد کسانی که زیر دستان حاج منصور جان داده اند به درستی معلوم نیست. تقی شهرام یکی از کسانی بود که زیر شکنجه های حاج ناصر به زانو در آمد. دو برادر به نامهای محمد جواد و محمد صادق قائدی از جمله کسانی بودند که علیرغم شکنجه های وحشیانه حاج ناصر بر سر مواضع خود ماندند تا به جوخه اعدام سپرده شدند.
علاوه بر شکنجه کردن زندانیان در حین بازجویی, حاج ناصر رفتار بسیار خشنی با زندانیان به هنگام بازدید از سلولها و بندها داشت و بی مورد افراد را به زیر باد کتکهای وحشیانه می گرفت. در یکی از موارد زندانیان یکی از بندهای انفرادی( کریدوری که در هر سمت آن شش سلول انفرادی بود) را برای ماشین کردن موی سر در محوطه کوچک کریدور بند به صف کرده بودند و در نزدیکی درب آهنین کریدور که میله ای بود شخصی با ماشین برقی سرها ی زندانیان را از ته کوتاه می کرد. زندانیان انفرادی در آن زمان به هیچوجه اجازه صحبت کردن با یکدیگر را نداشتند و سکوت مطلق بایستی رعایت میشد. یکی از زندانیان که جوانی شیرازی بود حرفی کوتاه از دهانش پرید و همین باعث شد که حاج ناصرچنان ضربه ای شدیدی از پشت سر به این جوان وارد کند که سر این شخص با شدت به نبشی آهنی در کریدور برخورد کند و شکافی به عمق بیش از سه سانتی متر در فرق سر او بوجود آورد. دیدن این صحنه آنقدر وحشتناک بود که یکی از پاسداران حاضر در محل سعی کرد تا شکاف را با کمربند خود بپوشاند. متاسفانه از این شخص بعد از انتقال به بیمارستان زندان هیچ خبردیگری بدست نیامد.
بعدها همین حاج ناصر قدیم و قاضی قمیسه جدید به زندان رجایی شهر منتقل شد و یکی از اعضای اصلی هیئت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 شد ودر کشتارهزاران زندانی سیاسی مستقیما نقش داشت .

1 kommentar:

  1. بعضی‌ وقتها میگم این نفرینی که از ناشکری و ندانی مردم رو گرفت !!چرا دیگه دست از سر ما بعد انقلابیها بر نمیداره؟
    واقعا چند میلیون نفرمون لیاقت این جلادها و عربها و بی‌ وجدانها رو داریم؟ میترسم.من از دشمن نمیترسم که دشمن،‌های و هو داره...

    SvarSlet