mandag den 13. februar 2012

سوتی جمهوری اسلامی در 22 بهمن: آمریکا همردیف قدیسین و معصومین


واقعن که باید به این مسئولان کشور آورین گفت. حتی یه جمله ساده و مشهور خمینی رو هم نمیتونن ترجمه کنن. َ
Amerikan can do no wrong
ترجمه همون جمله معروف خمینی (آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند) است که در تظاهرات دولتی و فرمایشی رژیم در 22 بهمن در بنری بزرگ به چشم میخورد که به معنی " آمریکایی از اشتباه منزه ااست" می باشد. به این ترتیب جایگاه این کشور و مردمانش را در حد قدیسین و امامان و معصومین بالا برده است.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar