tirsdag den 21. februar 2012

چنار 1200 ساله قربانی گسترش محدوده یک مسجد

در این ادعا کوچکترین اغراقی نیست، که اگر این درخت چنار کهنسال را در هر گوشه از جمع کشورهای اروپائی قطع می کردند و ریشه اش را از خاک بیرون می کشیدند، خبر آن بزرگ ترین عنوان خبری را در مطبوعات به خود اختصاص می داد و رسانه های تصویری نیز انواع گزارش ها را درباره آن منتشر می کردند. نتیجه نیز معلوم بود: محاکمه عاملی و آمرین و راهی زندان شدن آنها.

اما در ایران، وقتی حکومت به آسانی آدم می کشد، از ریشه ساقط کردن یک درخت که جرمی نیست!

این درخت چنار 1200 ساله را در شهر "نیاسر" اصفهان با فتوای هیئت امنای مسجد نزدیک این چنار، از ریشه بیرون کشیدند! این جنایت با هدف توسعه محدوده مسجد صورت گرفت. پایگاه میراث فرهنگی نیاسر و شهرداری این شهر از عاملان قطع درخت کهن سال شکایت کرده‌اند، اما در حکومتی که مردم را در خیابان و زندان می کشند و هیچکس پاسخگو نیست، سرنوشت این شکایت جز اینست: بگذار در کوزه و آبش را بخور!

درخت 1200 ساله را زدند و تمام شد، گرچه این درخت حتی در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده بود و مردم محل آئین های کهن در پای آن انجام میدادند.

خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده است: نیاسر دو درخت چنار کهن سال دیگر نیز دارد که چاره ای برای نجات آنها باید اندیشید.
منبع: سایت پیک نت

Ingen kommentarer:

Send en kommentar