torsdag den 17. marts 2011

مراکز اسلامی و مساجد وابسته به رژیم سرکوبگر ایران نگران سرکوب و نقض آزادی بیان و حقوق بشر در بحرینعکسی از دیدار دو دیکتاتور ایران و بحرینمسجد امام علی در کپنهاگ در یک اطلاعیه مطبوعاتی فراخوان به تظاهراتی در حمایت از مردم بحرین در روز جمعه 18 مارس داده است. این تظاهرات قرار است بعد از اتمام نماز جمعه در میدان شهرداری کپنهاگ آغاز شده و بعد از راهپیمایی کوتاهی در جلوی مجلس دانمارک به پایان برسد.
لازم به تذکر است که مسجد امام علی رابطه تنگاتنگی با سفارت جمهوری اسلامی داشته و از سیاستهای خرد و کلان جمهوری اسلامی حمایت مستقیم می کند و نه تنها تا به حال هیچ اعتراضی به کشتار مردم ایران در دو سال اخیر نکرده بلکه در عوض برنامه هایی بمناسبت سفر احمدی نژاد به دانمارک و بزرگداشت خمینی ترتیب داده و یا اینکه آخوندهای دربار سید علی را برای سخنرانی دعوت کرده است. امام جمعه این مسجد آخوندی است که تحصیلات حوزوی خود را در قم گذرانده و از طرف بنیاد مافیایی اهل بیت سالهاست تولیت این مسجد را عهده دار بوده است.

ابتکار مشترک بر علیه پروژه رژیم جمهوری اسلامی (مسجد امام علی) این عمل ریاکارانه مسجد امام علی را محکوم کرده و شما را به آکسیونی مستقل فرا می خواند تا ضمن حمایت از قیام ضد دیکتاتوری مردم بحرین, لیبی, مصر, تونس و .. , نقض حقوق بشر, شکنجه, اعدام, سنگسار, زن ستیزی, سانسور, سرکوب و دیگر جنایات در جمهوری اسلامی ایران را محکوم و افشا کنیم.

مراکز اسلامی, مساجد امام حسین و امام علی متعلق به بنیاد اهل بیت در سراسر دنیا با وقاحت تمام, نقض حقوق بشر و سرکوبهای شدید مردم ایران توسط حکومت اسلامی ایران را نادیده گرفته اند و در هیچکدام از تظاهرات حمایتی که برای مردم مصر و تونس و یمن در اروپا برگزار شده شرکت نکرده اند. جای تعجب است که چطور یک دفعه به فکر مردم بحرین آنهم درست روز بعد از این که دولت ایران به شورای امنیت در این مورد شکایت می کند افتاده اند.
ابتکار مشترک بر علیه پروژه رژیم جمهوری اسلامی (مسجد امام علی) این فراخوان را در جهت سیاستهای بلند پروازانه جمهوری اسلامی در رابطه به صدور انقلاب اسلامی به جهان میداند و به مردم بحرین هشدار میدهد تا مواظب ترفند های حاکمان جنایتکار ایران باشند.

ساعت: 14 -16
تاریخ: جمعه 18 مارس
محل: میدان شهرداری کپنهاگ


عکسی از سرکوب تظاهرات در ایران

Ingen kommentarer:

Send en kommentar