mandag den 14. marts 2011

برگزاری چهارشنبه سوری مقابل سفارت رژیم جنایتکار اسلامی ایران در کپنهاکدر همبستگی با شورشهای خیابانی در شهرهای ایران و همبستگی با خانواده جانباختگان
و دستگیر شدگان 8 مارس روز جهانی زن در ایران وبه دفاع از جان زندانیان سیاسی در ایران.
بنا به گزارش های متعدد از ایران و همچنین گزارش فعالین جنبش زنان ایران در جریان برگزاری مراسم 8 مارس و اعتراضات خیابانی تعداد زیادی از زنان مبارز و معترضین خیابانی دستگیر و روانه زندان شده اند.
رژیم جنایتکار اسلامی ایران به سبک همیشگی خود با تهدید وارعاب و بسیج گله های از مزدوران جنایتکار بسیجی و سپاهی ، نیروهای انتظا می و ضد شورش ، خواهران زینب و سربازان گمنام امام زمان ،جماعت سادیسمی و ساندیسی یورش سازمان یافته ای را علیه اعتراضات خیابانی تدارک میبیند. با وجود این همه لشکرکشی, هزاران زن و مرد به خیابانها می آیند ورژیم جنایتکار اسلامی ایران را به چالش می طلبند و خود را برای نبردی سرنوشت ساز آماده میکنند از این جهت مراسم چهارشنبه سوری شرایط مناسبی است تا بار دیگر این رژیم جنایتکار را به وحشت فرو برند. به همین مناسبت در همبستگی با این جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه ما نیز ، همه مردم آزاده و مبارز را فرا میخوانیم در در مقابل سفارت اسلامی ایران گرد هم آییم و هم زمان با مردم ایران ، سرنگونی رژیم اسلامی ایران و نوید بهار آزادی را فریاد زنیم
زنده باد انقلاب مردم ستمدیده ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا برای آزادی وبرابری
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
مرگ بر دیکتاتور
زمان : سه شنبه (چهارشنبه سوری ) ساعت 18 تا 20
مکان : مقابل سفارت اسلامی ایران Det Iranske Konsulat, Engskiftevej nr. 3
برگزار کننده .کمیته دفاع از زندانیان سیاسی
با حمایت کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران

Ingen kommentarer:

Send en kommentar