torsdag den 17. juni 2010

در حمایت از فیروزه بذر افکن هنرمند منقد اسلام


کافر, اثری از فیروزه بذرافکن


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم, موجیم که آسودگی ما عدم ماست

بار دیگر یکی از اعضای انجمن ایران آزاد در دانمارک تهدید شد.
این بار فیروزه بذرافکن, هنرمند و بلاگ نویس ایرانی -دانمارکی توسط شخصی در سایت فیس بوک تهدید به مرگی فجیع شده است. این شخص در نامه ای سراسر تهدید آمیز ابراز تمایل کرده تا بعد از تجاوز به فیروزه وی را قطعه قطعه کرده و گوشت وی را غذای سگها کند. پلیس دانمارک بعد از شکایت فیروزه در حال تحقیق و شناسایی فرد مذکور می باشد. خوشبختانه این تهدید در کار فیروزه اثری نداشته و فیروزه با عزمی راسختر در دفاع از آزادی بیان به کارهای هنری و بلاگ نویسی خود ادامه خواهد داد.
تهدیدها و حملات افراد وابسته به سفارت جمهوری اسلامی و مسجد امام علی وابسته به رژیم ایران در کپنهاگ در این چند ماه اخیر و با شروع ابراز مخالفت علنی ایرانیان پناهنده به پروژه بنای مسجدی بزرگ که از حمایت مستقیم رژیم ایران برخوردار است افزایش چشمگیری داشته است. منشی اول سفارت در کپنهاگ کسانی را که در مورد ارتباط مسجد امام علی و رژیم ایران دست به افشاگری زده اند تروریست خطاب میکند, امام جمعه مسجد این افراد را منافق میخواند, سخنگوی مسجد تظاهر کنندگان معترض به کشتار مردم ایران در سال اخیر را تهدید میکند و مزدوران رژیم که مسجد امام علی را به پایگاه ولایت فقیه در دانمارک تبدیل کرده اند به افرادی که در حال جمع آوری امضا و پخش اطلاعیه هایی در مخالفت با اجازه ساخت مسجد هستند حمله فیزیکی می کنند.
این فشارها و تهدیدها نه تنها خللی در اراده ما برای افشای هر چه بیشتر جنایات رژیم ایران و دفاع از آزادی بیان و حقوق انسانها وارد نکرده, بلکه ما را مصمم کرده تا با توانی بیشتر در این راه کوشا یاشیم.
حسین فردوسی پور
سخنگوی ابتکار مشترک علیه مسجد جمهوری اسلامی در کپنهاگ
عضو هیئت مدیره انجمن ایران آزاد, دانمارک

Ingen kommentarer:

Send en kommentar