onsdag den 25. november 2009

فراخوان سراسری

اتحاد مبارزه پیروزی

فراخوان سراسری
محمود احمدی نماینده دست نشانده رژیم ایران قرار است از تاریخ 16 تا 18 ماه دسامبر در رأس هیاتی برای شرکت در کنفرانس سران کشورها در رابطه با محیط زیست به کپنهاگ مرکز دانمارک سفر کند. بهمین منظور انجمن آزاد ایران با هماهنگی با دیگر سازمانها و احزاب سیاسی و حقوق بشری ایرانی و بین المللی در تدارک برگزاری آکسیون های اعتراضی فراگیری در کپنهاگ می باشد.
شهر زیبای کپنهاگ در آن روزها میزبان بسیاری از سران کشورهای دنیا خواهد بود و به غیر از احمدی نژاد تعدادی از حامیان وی از جمله هوگو چاوز از ونزوئلا و مورالس از بولیوی نیز در این کنفرانس شرکت می کنند.
ما بدینوسیله از احزاب سیاسی, گروه های حقوق بشری , ایرانیان و دیگر مبارزان آزادی و دمکراسی سراسر اروپا دعوت میکنیم در این روزها به ما بپیوندند تا ندای آزادی خواهی ایرانیان را هر چه رساتر در این فرصت استثنایی و در حضور هزاران خبرنگار بین المللی که به همین منظور به کپنهاگ آمده اند به گوش جهانیان برسانیم.
انجمن آزاد ایران در تدارک تهیه محل هایی برای اسکان دادن مجانی و یا بسیار ارزان قیمت برای کسانی است که از شهر ها و کشورهای دیگر به ما می پیوندند.
همچنین از سایت ها و وبلاگ های خبری و آزادیخواه و مخالف جمهوری اسلامی نیز درخواست میشود در تبلیغات و ایده رسانی ما را یاری رسانند.
به ما بپیوندید تا ضمن حمایت از جنبش به پا خاسته مردم ایران, کپنهاک را به کابوسی برای احمدی نژاد تبدیل کنیم
تماس با ما:
ژاله:004541144788
حسین: 004530251592
004540269395 مصطفی:
kontakt@fritiran.dk
www.fritiran.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar