lørdag den 26. maj 2012

دفاع انجمن قلم دانمارک از شاهین نجفی و محکوم کردن حکم فتوا: گزارش تصویری از آکسیون سراسری 26 مه

امروز, شنبه 26 مه در پی فراخوانی سراسری, ایرانیان مقیم دانمارک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ گرد هم آمدند. این آکسیون با رقص و پخش آهنگ هایی از شاهین نجفی و دادن شعارهایی در رد حکم فتوا و در دفاع از آزادی بیان و شاهین نجفی آغاز شده و با سخنرانی هایی به زبان فارسی و دانمارکی ادامه یافت. اوله رایتاو* از طرف انجمن قلم دانمارک** در این آکسیون شرکت کرد و متن زیر را قرائت کرد آنکه هیچ چیز نمیداند یک ابله است ولی آنکه میداند ولی چیزی نمیگوید یک مجرم است شاهین چیزی را درک نموده و آن را ابراز کرده است. شاهین میداند که مردم ایران رنج میبرند. شاهین میداند که از مردم ایران خون میچکد. شاهین از همین ها میگوید مشکل شاهین با اسلام نیست. مشکل شاهین با آیت الله هایی است که برای سوء استفاده در جهت منافع خود حتی به مذهب خود نیز تجاوز کرده اند. شاهین آهنگ امام دهم رابرای این میخواند تا اعتراضی به شرایط نامناسب ایران داشته باشد. اعتراضی به اختناق, به خشونت جنسی. آهنگ شاهین در مورد این مسائل است. بجای بحث کردن در مورد انتقادات وارده از طرف شاهین, تعدادی آیت الله زبون و بزدل حکم اعدام او را صادر می کنند. چگونه میتوان پذیرفت که به جای پاسخ دادن به انتقادهای شاهین از رژیم, حکم فتوای او را صادر کرده باشند. این همان شیوه شناخته شده ای است که نیروهای فاشیستی از آن استفاده می کنند و شباهت های زیادی در عملکردشان با نژاد پرستان اروپایی و آمریکاییدیده می شود. این آیت الله های مرگ آفرین به حافظ پشت کرده اند. این آیت الله های مرگ آفرین به انسانیت پشت کرده اند و راه گفتگو و صلح را بسته اند. این آیت الله های مرگ آفرین و تاریک به زندگی پشت کرده اند. به نمایندگی از طرف انجمن قلم دانمارک و سازمان فریموسه*** که برای آزادی بیان موزیسین ها فعالیت میکند شدیدترین اعتراضات خود را به فتواهای صادر شده اعلام میکنم. ما موج حمله ای که به شاهین نجفی شده را محکوم میکنیم. ما همچنین به دادگاه نمایشی هفته آینده آریا آرام نژاد اعتراض داریم. ما رژیمی که فرزندان خود را نابود می کند محکوم میکنیم رژیمی که هنرمندان و فرهنگ خود را خفه کرده است. ما از رژیم ایران می خواهیم تا این موارد نقض حقوق انسانها را متوقف کند. آیا خودتان را در آینه دیده اید؟ از خودتان بپرسید آیا انچه که میبینید همان است که مردم کشورتان می خواهند. از خودتان بپرسید آیا ما می خواهیم در یک جامعه بین المللی که به حقوق بشر احترام می گذارد زندگی کنیم؟ از خودتان بپرسید که آیا وقت آن نشده است که به تمدن برگردیم؟ و از خودتان بپرسید که آیا وقت آن نشده است که آن قدر اعتماد به نفس داشته باشیم که بتوانیم جواب انتقاد را با گفتگو و دیالوگ بدهیم. * Ole Reitov **PEN klubben *** Freemuse

1 kommentar:

  1. مادران سرزمین من درانتظارحکم اعدام فرزندان
    کودکان سرزمین من در انتظار دیدارمادر پشت درهای زندان
    جوانان سرزمین من در انتظار شکنجه و تجاوز پشت میله های زندان
    شرمت باد ای سوداگر مرگ ای حکومت خونخوار

    SvarSlet