onsdag den 23. maj 2012

اعتصاب غذای ایرانیان پناهجو در کلیسایی در کپنهاگ

امروز, چهارشنبه 23 ماه مه یازده نفر از پناهجویان ایرانی که تقاضای پناهندگی آنها مورد مخالفت مقامات دانمارک قرار گرفته با پیراهن سفید و در دست داشتن پلاکاردهایی در اعتراض به اختناق و سرکوب در ایران به کلیسای استفان در کپنهاگ وارد شده و اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند. خواست اعتصاب غذاکنندگان دریافت اجازه اقامت در دانمارک می باشد. سعید پروین, فعال حقوق پناهندگی در دانمارک در مصاحبه ای مطبوعاتی میگوید" بعضی از این اعتصاب کنندگان حدود 8 سال است که در دانمارک هستند. آنها تا زمانی که جمهوری اسلامی حاکم است, هیچ آینده ای در ایران ندارند. بسیاری از آنها مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته اند". جعفر, یکی از پناهجویان اعتصاب کننده میگوید:وقتی ندا آقا سلطان در خیابان کشته شد من در 20 متری او ایستاده بودم. فیلم هایی که از این واقعه در یوتیوپ است می تواند صحت گفته های من را تایید کند. برادر من به دست رژیم به قتل رسید و خود من نیز دستگیر و شکنجه شدم. من نه میتوانم به ایران برگردم و نه میخواهم بقیه عمرم را در کمپ های پناهندگی بسر کنم. دو نفر از اعتصاب غذ کنندگان از پیروان کیش بهاییت هستند و 3 نفر دیگر از ایرانیانی هستند که به دین مسیحیت گرویده اند. حدود 250 پناهجوی ایرانی در دانمارک بعد از رد شدن تقاضای پناهندگیشان در حالت بلاتکلیفی بسر میبرند و در بین آنها افرادی دیده می شوند که 11 سال را در کمپهای پناهندگی بسر برده اند. اولین اعتصابات سراسری توسط پناهجویان سوری و ایرانی روز جمعه 17 مه در چند کمپ در چند شهر دانمارک آغاز شد.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar