torsdag den 17. februar 2011

پیشنهاد اضافه کردن بخش لینکهای اسقاطی در آزادگی
پیشنهاد می کنم آزادگی گزینه ای جدید به نام لینکهای "اسقاطی" یا "قبرستونی" را به امکانات سایت اضافه کند تا لینکهاو نظر هایی که به علت گرفتن رأی زیاد منفی حذف شده اند در آن جای بگیرند.
حذف کاربر,لینک و نظرهای وارد شده دال بر وجود سانسور در آزادگی هست که به هیچوجه برازنده نام و ادعاهای صفر کیلومتر مسئولین آن نمی باشد. در ضمن
زیر بسیاری از این لینکهای حذف شده نظرات بسیار باارزشی نوشته میشود که با حذف لینک از دسترس عموم خارج می شود و انرژی و وقت کاربر نظر داده هم به هدر می رود.

علت گذاشتن این لینک مطلبی بود که 00 ایران در دو روز پیش زیر عنوان"
مدیران محترم آزادگی، لطفا به سربازان سایبری سپاه اجازه‌ی لجن‌پراکنی در این سایت را ندهید." فرستاده بود که یکی از پر بحث ترین لینکهای این سایت از تاریخ افتتاح تا به حال بوده است.
در بخش نظرات این لینک مخالفان و موافقان حذف عقیدتی نظرات جالب و گویایی نوشته اند که پیشنهاد میکنم آن ها را بخوانید
http://www.azadegi.com/link/2011/02/15/22789

Ingen kommentarer:

Send en kommentar