fredag den 24. september 2010

ابراز همدردی تخم مرغ زن با قربانیش

امروز در دادگاه کشوری دانمارک به جرم زدن چهار عدد تخم مرغ ناقابل بر سر منشی اول سفارت ایران در دانمارک به ۲۰ روز زندان تعلیقی محکوم شدم،چیزی که بیش از این حکم مرا ناراحت کرد نگرانی برای سلامت آقای علی‌ رضا جباری مزدور جمهوری اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک می‌باشد.در ویدئو زیر ماجرا را توصیف کردم

1 kommentar: