torsdag den 14. juli 2011

نتیجه پژوهش دانشگاه آرهوس, دانمارک: 33 در صد مسلمانان خاور میانه دچار بیماری ژلوتوفوبیا هستند
از: نیکلای سنلس, روانشناس
ژلوتوفوبیا به معنی "ترس از مورد تمسخر یا حقارت قرار گرفتن" است. بنا به تعریف ویکیپدیا افرادی که دچار ژلوتوفوبی هستند اعتماد به نفس کمتری نسبت به دیگران دارند. آنها این احساس را دارند که انسانهای مضحکی هستند و از این که دیگران نیز این موضوع را دریابند ترس دارند. در واقع یعنی عدم اعتماد به نفس و احساس مورد تمسخر قرار گرفتن و تلاش برای مخفی کردن آن.

محققان دانشگاه آرهوس(دانمارک) میزان ژلوتوفوبی در 72 کشور را مورد بررسی قرار داده اند. تحقیقات نشان میدهد که دانمارکیها با کسب 1.67 درصد امتیاز کمترین تعداد ژلوتو فوببها را در دنیا دارند. در آنسوی دیگر جدول مسلمانان ساکن کشورهای خاور میانه قرار دارند. 33 در صد آنان از این بیماری رنج می برند یعنی 19.7 برابر دانمارکیها. نروژ با 2.37 درصد در جایگاه دوم و اسراییل که همواره مورد اهانت و انتقاد کشورهای همسایه خود قرار گرفته با کسب 5.91 درصد امتیاز در رده چهارم این رده بندی قرار دارند.
9 پرسشی که در این تحقیقات مطرح شد و به پاسخ ها بین امتیاز یک تا پنج داده شد به شرح زیر است:
1- وقتی که دیگران در حضور من می خندند من مشکوک میشوم.
2- من از ابراز عقیده در یک جمع رسمی به علت ترس از مسخره شدن خودداری میکنم.
3- اکثر اوقاتی که افراد ناشناس در حضور من می خندند تصور می کنم که به من می خندند.
4- من خیلی برای مسخره نشدن و جلب توجه منفی دیگران خود را کنترل می کنم.
5- فکر میکنم بدون آنکه خودم خواسته باشم دیگران مرا مضحک تصور می کنند.
6- هر چند که احساس تنهایی میکنم ولی در هیچ فعالیت اجتماعی شرکت نمیکنم تا خود را از جملات اهانت آمیز در امان دارم.
7- از رفتن به محلی که قبلن عمل خجالت آوری انجام داده ام پرهیز میکنم.
8- وقتی کسی به من بخندد, مدت زیادی طول می کشد تا این مسئله را فراموش کنم.
9- وقتی که میرقصم احساس می کنم آدم بی دست و پایی هستم چون مطمئن هستم دیگران حرکات مرا مضحک میبینند.


شیوع بالای بیماری ژلاتوفوبیا و عدم گسترش فرهنگ انتقاد از خود در خاور میانه احتمالن میتواند توضیحی برای رفتارهای خشن مسلمانان در مورد طنز هایی که بر ضد آنها ساخته می شود باشد . برای مثال کاریکاتورهای محمد.
تمرکز فرهنگ اسلامی بر روی مفاهیمی چون "شرف و شرم" که عدم اعتماد به نفس و احساس مضحک بودن را در شخص بوجود می آورد به احتمال زیاد عامل اصلی شیوع این بیماری در بین مسلمانان است .
لازم به تذکر است که پیغمبر مسلمانان محمد, وقتی که تبلیغات خود را برای رسالت آغاز کرد مورد تمسخر زیادی قرار گرفت. مردم حرفهای او در مورد این که صدایی در سرش به او گفته که او یک پیغمبر انتخاب شده از طرف خداست را باور نمیکردند. به همین خاطر تعدادی حدیث و آیه قرآن در آمده است که به تمسخر گرفتن محمد را ممنوع میکند. آیا محمد هم بیماری ژلوتوفوبی داشت؟

Ingen kommentarer:

Send en kommentar