mandag den 31. august 2009

فرصتی استثنایی برای اعتراض در اروپا با ضمانت پوشش بین المللی

فرصتی استثنایی پیش آمده تا ایرانیان مقیم اروپا بتوانند همبستگیشان را با جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران در مقابل انظار جهانیان به نمایش بگذارند.
قرار است مسابقات جام جهانی کشتی با حضور تیم ملّی ایران در شهر هرنینگ دانمارک از تاریخ 21 تا 27 سپتامبر برگزار شود. این بزرگترین اتفاق در تاریخ ورزش دانمارک از لحاظ تعداد کشورهای شرکت کننده تا به حال است.
این مسابقات پوشش گسترده خبری بین المللی خواهد داشت.
ایرانیان مقیم دانمارک در حال انجام تدارکاتی برای حضور سازمان داده شده در این مسابقات هستند. مسافرت به شهر زیبا و کوچک هرنینگ از آلمان از طریق مرز خاکی امکان پذیر است و ایرانیان مقیم سوئد و نروژ هم راه چندانی برای شرکت در این موقعیت استثنایی ندارند. در ضمن فرودگاه بین المللی آرهوس هم با هرنینگ فاصله زیادی ندارد و بلیطهای ارزان هم این
روزها در اروپا فراوان.

میتوانید بلیط های خود را مستقیمأ از سایت فدراسیون کشتی دانمارک
www.wwc2009.dk و
http://www.wwc2009.dk/?sc_lang=en
تهیه کنید.
سازمان تازه تاسیس شده ایران آزاد بلیطها را با 10 در صد تخفیف در اختیار علاقه مندان می گذارد.
http://www.fritiran.dk/
ایرانیان عزیز بیایید تا با شرکتی گسترده, ضمن تشویق قهرمانان تیم ملّی, حاکمان جنایتکار ابران را در مقابل خبرنگاران و دوربین های تلویزیونی بین المللی هر چه بیشتر رسوا کنیم

Ingen kommentarer:

Send en kommentar